Rezerwacje

Wystawa "Krajobraz Życia - Życie Krajobrazu"

Wystawa prac studentów kierunku architektura krajobrazu, ich nauczycieli i przyjaciół Krajobraz życia – życie krajobrazu

Wernisaż - 3.05.2019 g. 18.15

Dom Architekta SARP - Zamek w Tucznie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie organizują wystawę prac studentów architektury krajobrazu, ich nauczycieli oraz przyjaciół m.in. z Tuczna, Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pt. Krajobraz życia – życie krajobrazu.
Przesłanie, które chcemy zaprezentować wynika z przyjęcia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej a ta zobowiązuje do ochrony endemicznych krajobrazów oraz ochrony różnorodności krajobrazów.
Ochrona ta realizowana ma być między innymi poprzez edukację: ukazywanie i upowszechnianie piękna, znaczeń, wrażeń z odbioru krajobrazu, definiujących wartości rodzimych krajobrazów, których doświadczamy w życiu codziennym.
Próbę przekazania ich za pomocą różnorodnych języków i form przekazu podejmie ok. 30 zaproszonych twórców działających krajobrazem, w krajobrazie i poprzez krajobraz. Należą do nich architekci krajobrazu, architekci, artyści wypowiadający się za pomocą malarstwa, fotografii, rzeźby, filmu, działań w przestrzeni ...

Wystawa rozpocznie się wernisażem 3 maja o godz. 18:00 w Zamku, ul. Zamkowa 1, 78-640 Tuczno i potrwa do 2 czerwca 2019 r.

Patroni merytoryczni
J.M. Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Stowarzyszenie Genius Loci

Patroni medialni
czasopismo Arche
Extra Wałcz, TV Asta

Sponsor generalny
Ludwig Czekolada sp. z o. o.

Zarezerwuj pokój